In de meeste projecten gaan het mechanische en het elektrische hand in hand met elkaar. Het kan daarom zeer waardevol zijn om een elektrisch georiŽnteerd persoon in de begin fase al te betrekken in een project.

Advies

In de huidige projecten wordt het elektra aandeel steeds groter om de machine zo flexibel mogelijk te krijgen. Met de huidige technieken kunnen we steeds meer maar het moet wel geÔntegreerd worden, hier kunnen we een begeleidende rol in hebben.

Project begeleiding

We doe zowel de soft als de hardware engineering. Voor beiden geldt dat er een gedegen voorbereiding aan vooraf gaat om een goed resultaat te bereiken.

Ons streven is dan ook om eerst een goed concept te krijgen om vervolgens te gaan engineering.

†engineering

Als er software geschreven is moet deze ook in bedrijf worden gesteld. meestal is het handig dat dit gebeurt door de software engineer zelf, zeker als het om maat werk gaat.

Inbedrijfstellingen

Lijst met services

Als er een installatie is opgeleverd dan zal deze onderhouden moeten worden voor een probleemloze productie.

Ook kan er na verloop van tijd de visie op het productie proces veranderen, ook hier kunnen we u dan weer met raad en daad ter zijde staan

†Service en Onderhoud